KIM NGÂN PLAZA
KIM NGÂN PLAZA

Tổng quan dự án

Công ty thiết kế: Công ty Cổ phần Tư Vần Thiết Kế Xanh Green Design

Mặt bằng tổng thể

Công ty thiết kế: Công ty Cổ phần Tư Vần Thiết Kế Xanh Green Design

Hình ảnh


Phối cảnh dự án KIM NGÂN PLAZA